profil

Ondernemingskaders met groot potentieel.

De goede gedemotiveerde elementen.
Te noteren dat het vaak de hardst werkende arbeidskrachten zijn die het meeste opstapelen en die zich het eerste uitputten. Hun vertrek is dan een verlies dat de onderneming door een beter beleid van het menselijke kapitaal had kunnen vermijden.
De betrokkenen leren zich beter te beheren is dan een efficiënte strategie.

Kaders die een nieuwe functie betreden.
De werknemers die de beste expertise in een speerpunttechnologie bieden, dienen departementen te beheren maar zijn vaak minder krachtig in het beleid van team en de samenwerkingen.

De vennootschappen die met een cultuur-, communicate-, medewerkings- probleem worden geconfronteerd.

De vennootschappen die met eensnelle culturele verandering (fusie, managementverandering,…) worden geconfronteerd.